Ortsregister (U - Ö)


Personregister    Efternamnsregister

A - B D - G H - H J - M N - S T - T U - Ö


Ulricehamn (P)
Andén, Simon Allan (1914-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Elna Augusta (1879-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Carlsson Andén, Ella Sofia (1916-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensdotter, Anna Cajsa (1801-) ansedel2.gif
Österholm, Frans Joel (1876-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Österholm, Nils Rudolf (1904-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Uppsala (C)
Ericsdotter Pettersson, Anna Charlotta (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsdotter Österholm, Clara Sophia (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Österholm, Johan Gustaf (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Österholm, Patrik (1820-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Uvered (R)
Andersson, John Erik (1895-1930) ansedel2.gif

Valstad (R) Djurarp
Svensdotter Storm, Kerstin () ansedel2.gif ansedel2.gif

Varberg (N), Apelviken
Larsson, Dagny (1915-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Varberg (N)
Johansson, Majfrid Elsie Carola (1932-2018) ansedel2.gif ansedel2.gif

Varnhem (R)
Skall, Anders (1782-) ansedel2.gif

Varnum (P), Ekhamra Nitta
, F (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
, P (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Velinga (R)
Andersdotter Stille, Anna (1632-1698) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson Stille, Anders (1592-1667) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gunnarsson Hadelin, Tyres (1630-1687) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hadelin Leijonstolpe, Gabriel Tyresson (1662-1710) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter Danckwardt, Anna (-1662) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Kerstin (1555-1668) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Tyresdotter, Carin (1601-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Tyresson, Gunnar (1598-1653) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vellinge
Jönsdotter Grahn, Kerstin (1861-1925) ansedel2.gif

Vendel (C)
, Engla Maria Amalia (1889-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lundin, Johan (1814-1871) ansedel2.gif

Viby (T), Falkatorp
Persdotter, Maria Catarina (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Viby (T), Markelund
Abrahamsson, Carl Gustav (1815-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Viby (T), Övre Odensvi
Jonsson, Per Petter (1785-1850) ansedel2.gif

Viby (T)
Abrahamsson, Carl Gustav (1815-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Karl Henrik (1854-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Maria Catarina (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Villstad (F), Krokatorp backstuga
Persson, Johannes (1812-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Villstad (F)
Jacobsdotter, Stina (1775-1823) ansedel2.gif
Olofsson, Per (1745-1821) ansedel2.gif

Vittskövle (L), Tegelhagshus
Åkesson, Per (1810-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vittskövle (L)
, Ingar (1757-)
Eriksdotter, Elna (1817-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jeppasdotter, Bengta (1773-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Åke (1774-1839) ansedel2.gif
Niklasson, Eric (1753-)
Olsdotter, Ingar (1791-) ansedel2.gif
Persdotter, Ingar (1857-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Eric (1780-1837) ansedel2.gif
Åkesson, Per (1810-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Våthult (F)
Elg, Knut (1780-1863) ansedel2.gif
Knutsdotter, Johanna Sara (1811-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensdotter, Ingeborg (1771-1812) ansedel2.gif

Vänga (P), Klövsten
Nilsdotter, Ellika (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vänga (P)
Johansson, Efraim (1838-) ansedel2.gif

Västerplana (R)
Johansson Krans, Johannes (1847-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Johannes (1818-) ansedel2.gif

Västra Alstad (M)
Olsdotter, Elna (1764-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Ed (H), Vindö
Schultz, Abraham (1682-1761) ansedel2.gif

Västra Tommarp (M)
Andersdotter, Bengta (1802-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson Frantz, Nils (1799-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Bengta (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jönsson Kerström, Anders (1765-1831) ansedel2.gif
Olsdotter, Elna (1764-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Vemmerlöv (M)
Andersson Frantz, Nils (1799-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Bengta (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Sissa (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson Grahn, Hans (1858-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Johan (1753-1830) ansedel2.gif

Västra Vingåker (D)
Larsson, Jonas (1734-1797) ansedel2.gif

Vättlösa (R)
Andersdotter, Anna Mathilda (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ödenäs (P), Östergården
Andersdotter, Anna Kajsa (1824-1903) ansedel2.gif
Andersson Ström, Sven August (1842-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Alma Maria (1883-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ödenäs (P)
Andersdotter, Anna Kajsa (1824-1903) ansedel2.gif
Andersson Ström, Sven August (1842-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örby (P), Buagärde
Ode, Henrik (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örby (P), Gröneslätt, Brättingstorp Storegården
Eliasdotter, Maria Kristina (1851-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örby (P), Hallalycke
Johansdotter Hedén, Klara Emilia (1878-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örby (P), Högelid torp
Andersdotter, Annicka (1783-1862) ansedel2.gif

Örby (P), Skene Björsgården
Carlsson Andersson, Julia Severina (1890-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örby (P), Åsletorp, Larsagården
Eliasson, Johannes (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örby (P)
Andersson, August Alfred (1855-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Börjesdotter, Beata (1814-1862) ansedel2.gif
Eliasdotter, Maria Kristina (1851-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Johanna (1819-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansdotter, Dorothea (1764-1834) ansedel2.gif
Huggfri, Johannes (1765-1792) ansedel2.gif
Johansson, Carl Magnus (1847-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsson, Elias (1799-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsson, Nils (1725-1800) ansedel2.gif
Ode, Anna Brita (1801-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Pehrsdotter, Kerstin (1751-) ansedel2.gif
Petersson Hultgren, Claes Verner (1874-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Roos, Lars (1787-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Rosenberg, Johannes (1746-1823) ansedel2.gif
Svensdotter, Greta (1814-1894) ansedel2.gif
Svensson Hultgren, Anna Lovisa (1880-1956) ansedel2.gif

Örebro (T), Olaus Petri fs
Svensson, Karl Otto (1881-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örebro (T)
Andersdotter, Brita Christina (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Pehr (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersson, Christina Sofia (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örgryte (O)
Andersson, Ivar Gottfrid (1885-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ekström, Hildur Elisabeth Fredrika (1900-1978) ansedel2.gif
Lidborg Dahlqvist, Sigrid Carola (1914-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Per August (1864-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örsås (P)
Agardsson, Mårten Algot (1886-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Magnus (1822-1867) ansedel2.gif
Larsdotter, Anna Stina (1827-1915) ansedel2.gif
Magnusdotter, Amanda (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Österplana (R)
Johansdotter, Maja Stina (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Lars (1789-) ansedel2.gif

Östersund (Z)
Andersson Holmlin, Inga Stina (1915-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Holmlin, Johan Artur (1912-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östra Frölunda (P)
Bengtsson Gill, Anders (1812-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Klot, Bengt (1788-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Anna (1781-1855) ansedel2.gif
Månsdotter, Stina (1756-1837) ansedel2.gif
Svensdotter, Maria Catharina (1808-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östra Vemmerlöv (L)
Andersson Rydahl, Jonas (1806-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson, Nils Alfred (1884-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jeppson, Hans (1841-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonasdotter Rydahl, Elna (1850-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Nils (1782-) ansedel2.gif
Nilsdotter, Karna (1815-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Trulsdotter, Cicilia (1778-1830) ansedel2.gif


A - B D - G H - H J - M N - S T - T U - Ö

Personregister    Efternamnsregister


Bengt-Olof Andéns släktforskning. Min hemsida. Skicka e-post. Framställd 2018-09-12 med hjälp av Disgen version 2018.