Ortsregister (N - S)


Personregister    Efternamnsregister

A - B D - G H - H J - M N - S T - T U - Ö


Nya Bygget, Östra Frölunda (P)
Klot, Bengt (1788-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nygatan 1, Ulricehamn (P)
Andén, Monika Birgitta (1941-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nysund (T)
Jacobsdotter, Cajsa (1786-) ansedel2.gif
Jonsson, Per Petter (1785-1850) ansedel2.gif

Nårunga (P)
Kaspersdotter, Selma Matilda (1867-) ansedel2.gif

Nämndemansgatan 20, Borås Gustav Adolf (P)
Ivarsson Nilsson, Isa Gunhild Margareta Gullan (1913-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Odensåker (R)
Kyllén, Helena Maria (1720-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Kyllenius, Lars Andrea Jonae (1673-1737) ansedel2.gif

Ornö (A)
Andersson, Ivar Gottfrid (1885-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ramundeboda (T), Bäcken
Abrahamsson, Carl Gustav (1815-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rasbo (C)
Karlsson, Karl Henrik (1854-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Reftele (F)
Elg, Knut (1780-1863) ansedel2.gif
Svensdotter, Lovisa (1840-1877) ansedel2.gif

Regna (E)
Olofsdotter, Kerstin (1744-) ansedel2.gif

Revesjö (P), Bäckaholm
Hedlund, Hilda Olivia (1882-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Revesjö (P), Källered
Andersson, Bengt Carl (1841-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Revesjö (P), Mjölstocka, Ahlabäcken, Soldattorpet 1038
Hedlund, Ida (1872-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hedlund, Paulina Christina (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensdotter, Lovisa (1840-1877) ansedel2.gif

Revesjö (P)
Andersson Hedlund, Josef (1847-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hedlund, Agnes Christina (1890-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hedlund, Elof Leonard (1893-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hedlund, Emeli Charlotta (1884-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hedlund, Erik Leander (1880-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hedlund, Frida Maria (1888-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hedlund, Jenny Carolina (1895-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hedlund, Karl Pontus (1886-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif
Magnusdotter, Anna Karolina (1860-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensdotter, Lovisa (1840-1877) ansedel2.gif

Ryd, Rävinge (N)
Petersson, Sven (1804-1855) ansedel2.gif
Svensdotter, Beata Severina (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Bengt Peter (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Johan August (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Sven (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydaholm (F)
Granebo, Valborg (1912-1984) ansedel2.gif

Rångedala (P), Tolsgården
Nilsdotter, Brita (1788-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Rask, Nils (1741-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Räng (M), Räng Nr 5
Kristensson Grahn, Selma Mathilda (1894-1972) ansedel2.gif

Räng (M)
Nilsson Grahn, Hans (1858-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Räng
Grahn, Gunnar Oskar (1912-1999) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Saleby (R)
Krans, Elin Josefina (1882-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Krans, Gustaf Valfrid (1884-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandhult (P), Björkekärr
Johansdotter, Ida Fredrika (1865-1892) ansedel2.gif
Klasson, Axel Wilhelm (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Klasson, Johan Arvid (1889-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandhult (P), Grimmered
Efraimsdotter, Amanda (1854-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif
Efraimsdotter, Amanda Charlotta (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Efraimsson, Frans Emil (1858-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif
Efraimsson, Frans Herman (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Efraimsson, Klas Emil (1862-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandhult (P), Hallagärdet (Avled i Göteborg)
Pehrsson, Pehr (1811-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandhult (P), Hallagärdet
Hansdotter, Elin (1783-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonasson, Pehr (1777-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Pehrsson, Pehr (1811-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Ingeborg (1748-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandhult (P), Hellered
Petersson, Albert (1871-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandhult (P), Källhult
Andersdotter, Anna Stina (1808-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Jonas (1807-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandhult (P), Näverhult
Rehn, Nils (1780-) ansedel2.gif

Sandhult (P), Pukared
Ambjörnsdotter, Karin (1758-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandhult (P), Pålsbo
Ambjörnsdotter, Karin (1758-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ambjörnsson, Anders (1698-1779) ansedel2.gif
Andersson, Ambiörn (1731-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ericsson, Hans (1754-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansdotter, Elin (1783-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson, Eric (1723-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Anna (1728-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stenarsdotter, Ingeborg (1716-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandhult (P), Varvhult, Spångebacka
Karlsson, Sven August (1843-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandhult (P)
Ambjörnsdotter, Karin (1758-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Ambiörn (1731-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andreasdotter, Emma Augusta (1849-) ansedel2.gif
Bengtsdotter, Gertrud (1696-1762) ansedel2.gif
Efraimsson, Johan Alfred (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Efraimsson, Klas Emil (1862-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ericsson, Hans (1754-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Fyhr, Carl Hjalmar (1883-1941) ansedel2.gif
Hansdotter, Elin (1783-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson, Eric (1723-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson, Peter (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Henriksdotter, Ida Fredrika (1861-1885) ansedel2.gif
Johansdotter, Ida Fredrika (1865-1892) ansedel2.gif
Johansdotter, Sara Maria (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Klas Johan Emil (1860-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonasson, Pehr (1777-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Sven August (1843-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Anna Kristina (1842-1919) ansedel2.gif
Olofsdotter, Anna (1728-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter Niklasson, Johanna Sofia (1871-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Hilma Elisabet (1874-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Ida Charlotta (1862-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Amandus (1876-1954) ansedel2.gif
Persson, Anders Viktor (1880-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Karl Fritiof (1867-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Per August (1864-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Viktor Severin (1877-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stenarsdotter, Ingeborg (1716-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson Spånglund, Levin (1871-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Frans Oskar (1869-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Karl Otto (1881-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Klas Johan (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Tagesson Hedén, Lilian Linnéa (1939-) ansedel2.gif

Sandkullen, Härna (P)
Pehrsson, Pehr (1757-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandseryd (F)
Larsdotter, Märta (1780-) ansedel2.gif

Sankt Olof (L)
Helgesdotter, Ingrid (1796-1856) ansedel2.gif

Seglora (P)
Johansson, Hanna Lydia (1880-1969) ansedel2.gif
Jönsdotter, Britta Katrina (1787-) ansedel2.gif
Larsdotter, Anna Stina (1827-1915) ansedel2.gif

Sexdrega (P), Locksdahl
Larsdotter, Mathilda Laurina (1872-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sexdrega (P), Slättholmen
Andersson, Lars Johan (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sexdrega (P), Starred Lilla, Gustafsberg
Enander, Johan Albert (1857-1933) ansedel2.gif

Sexdrega (P)
Enander, Ellen Sofia (1906-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif
Enander, Ernst Linus (1883-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Enander, Johan Albert (1857-1933) ansedel2.gif
Göransdotter, Emma Christina (1857-) ansedel2.gif
Karlsdotter Svensson, Karolina (1870-1939) ansedel2.gif
Persdotter, Christina Matilda (1844-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersdotter, Maria Greta (1809-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersson, Per Gustaf (1811-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sil (R)
Villig, Carl Johan Vilhelm (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skallmeja (R)
Svensdotter, Anna (1791-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensdotter, Maja (1759-1838) ansedel2.gif

Skara (R)
Bengtsdotter, Greta (1838-) ansedel2.gif
Hellström, Frans Oskar (1850-1904) ansedel2.gif

Skene (P)
Börjesdotter, Anna Sofia (1849-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Carlsson Johansson, Anna Hildegard (1914-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Johannes (1812-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skene kbfd (P) Skene kyrka
Johansson, Johan Peter (1839-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skeppås, Håcksvik (P)
Andersson Hedlund, Josef (1847-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skogshem, Borås Caroli (P)
Kristiansdotter, Gustava (1853-1923) ansedel2.gif

Skånes-Fagerhult (L)
Johansson, Helge Bertil (1939-2012) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skånings-Åsaka (R)
Johansson Marberg, Gustaf (1842-1918) ansedel2.gif

Skälvum (R)
Andersdotter, Anna Mathilda (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Krans, Elin Josefina (1882-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Villig, Carl Johan Vilhelm (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skärv (R), Stora Husgärdet
Leijonstolpe, Christina (1701-1749) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skärv (R)
Leijonstolpe, Christina (1701-1749) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Schultz, Abraham (1682-1761) ansedel2.gif

Sköldinge (D)
Pettersson Ljungberg, Carl Johan Reinhold (1839-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Slottsstaden (M)
Berntsson, Carla Viola Mariana (1921-2006) ansedel2.gif
Berntsson, Knut Henry Magne (1914-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Berntsson, Martin (1888-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Tufvesson, Ture Albin (1899-1989) ansedel2.gif

Snöstorp (N)
Bengtsdotter, Johanna (1755-1815) ansedel2.gif
Johansson, Nils (1735-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jönsdotter, Kjerstin (1791-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Pehr (1784-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stockholm (A)
Düben, Andreas (1590-1662) ansedel2.gif
Düben, Peter (1630-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Holmius Holmensis, Ericus Jonae (1592-1656) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stora Hammar (M), Höllvikshemmet
Grahn, Oskar (1890-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stora Hammar (M), Höllviksnäs
Kristensson Grahn, Selma Mathilda (1894-1972) ansedel2.gif

Stråhällagatan 6, Husie (M)
Berntsson, Kaj Lennart (1939-2017) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundby (D)
Andersson Stille, Anders (1592-1667) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunnersberg (R)
Fegraeus, Catarina (1669-1731) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Kempe, Christina Johanna (1627-1726) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lechander, Nils (1656-1726) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svedala (M)
Lindelöf, Martin (1801-1873) ansedel2.gif

Svedala
Persson, Johan (1753-1830) ansedel2.gif

Svenljunga (P)
Agardsson, Mårten Algot (1886-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hedlund, Karl Pontus (1886-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Jenny Amalia (1890-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svennevad (T)
Jansdotter, Brita (1740-) ansedel2.gif

Synnerby (R)
Andersson Skall, Sven (1815-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hedberg, Beata (1797-1855) ansedel2.gif

Särestad (R)
Brisman Jonasdotter, Rangela (1608-1669) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsson, Bryngel (1570-)

Säter (W), landsförsamling
Andersson Göransson, Thea Ingrid (1921-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Säter (W)
Andersson Göransson, Thea Ingrid (1921-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson Holmlin, Inga Stina (1915-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Ivar Gottfrid (1885-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Göransson, Göran Alrik (1913-1995) ansedel2.gif
Johansdotter, Jenny Amalia (1890-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Säter Nämnsbo, Säter (W)
Johansdotter, Jenny Amalia (1890-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Södra Hestra (F)
Danielsdotter, Anna (1757-1821) ansedel2.gif

Södra Mellby (L)
Nilsson, Anna Mathilda (1890-1949) ansedel2.gif

Södra Ving (P)
Bengtsdotter, Margareta (1769-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Ingegerd (-1612) ansedel2.gif
Ulfonis, Johan (-1594) ansedel2.gif
Wing Håkansdotter, Christina (Kerstin) (1592-1632) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Södra Vånga (P) Backabo
Andersdotter, Karin (1769-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsson, Anders (1762-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Södra Vånga (P), Backabo
Andersdotter, Karin (1769-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Johannes (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jeansson, Håkan (1751-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsson, Anders (1762-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Södra Vånga (P), Stenatorp, Rosendahl
Johansson, Anders Petter (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Södra Vånga (P)
Andersdotter, Kierstin ? () ansedel2.gif
Jeansson, Håkan (1751-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Södra Åkarp
Bayard, Bernt Paulus (1835-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif


A - B D - G H - H J - M N - S T - T U - Ö

Personregister    Efternamnsregister


Bengt-Olof Andéns släktforskning. Min hemsida. Skicka e-post. Framställd 2018-09-12 med hjälp av Disgen version 2018.